Pepparspray


Pepparspray

Pepparspray


Tips: Försvarsspray från 189:- ! (Laglig pepparspray)


Vad är pepparspray ?

Pepparspray innehåller pepparextrakt som utvinns från chili-peppar och används oftast i koncentrerad form upplöst i vätska som spray. Utanför Sveriges gränser är pepparspray i form av självförsvarsspray oftast laglig, t.ex i Tyskland och USA är den väldigt vanlig och finns i olika styrkor, styrkan bestäms av hur hög OC-halten är, som är en förkortning för Oleoresin Capsicum. "Capsicum" är en slags pepparväxt av släktet Capsicum annuum, även kallad chili. Pepparplantan finns i många olika former från mild till väldigt starkt i runt 20 arter och ca 300 olika varianter. "Oleoresin" är den industriella utvinningen av de torkade skördade frukterna av capsicum och innehåller en komplex mix av högpotenta blandningar. Den uppfanns i början av 1980-talet av Zarc International för att användas som ett icke-dödligt självförsvarsvapen för militära och polisiära ändamål.

Hur fungerar pepparspray ?

Pepparspray slår mot ögon, luftvägar och oskyddade hudytor och verkar inflammatoriskt på nervändarna. Effekterna av pepparspray sitter i kraftigare och kan behöva tvättas med en metod som kallas MOFIBA. Behandlingen består av att det exponerade området smörjs med ett tunt lager vaselin som sedan noggrant tvättas bort med handsprit. Det neutraliserar inte effekten av pepparspray men minskar mängden kemikalier på huden. Vaselinet täpper delvis till porerna och kapslar in kemikalierna och tvättas sedan av med handspriten. Tänk på att kemikalierna kontaminerar allt du rör vid så försök att inte klia dig i ögonen etc och se till att byta kläder så fort du kan. Kläderna får tvättas ett par gånger för att bli helt rena. Behandlar du en person exponerad av pepparspray eller tårgas- använd handskar. Gnugga inte in kemikalierna och spola inte med varmt vatten som öppnar upp porerna och hjälper kemikalierna att tränga ner. Spola/duscha med kallt vatten, det drar ihop porerna och hindrar kemikalierna från att tränga ner. Pepparspray irriterar ögonen väldigt kraftigt, är väldigt smärtsamt och kontraherar de kapillära blodkärlen i ögonen vilket ger en tillfällig blindhet och överkänslighet mot ljus. Pepparspray ska användas på ett avstånd på ca 1-1,5m eller längre i 2 korta 1-sekunders-sprayningar. Kortare avstånd eller längre exponering kan ge ögonskador. Svenska polisen började använda pepparspray 2005 och är instruerade att rikta sprayen mot ögonen.

Får man ha pepparspray ?

Enligt 1 kap. 3 § e) vapenlagen (1996:67) omfattas tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar, till exempel pepparspray, av vapenlagen. Det fordras alltså polismyndighetens tillstånd att få ha sådana anordningar. Att föra in dem i landet kräver införseltillstånd, som också ges av polismyndighet. Tillstånds- givningen är mycket restriktiv.

Vad är skillnaden på pepparspray och tårgas ?

Skillnaden mellan tårgas och pepparspray är att tårgas räknas som en irritant medan pepparspray verkar inflammatoriskt på nervändarna samt är kraftigare och dess effekter sitter i längre. De påminner om varandra men fungerar lite olika. De sprutas antingen från handhållna behållare eller via gaspatroner som skjuts in i folkmassor.

Vad är tårgas ?

Tårgas är en kemisk sammansättning som används antingen i sprayform blandat med en vätska eller i gasform genom att den upphettas. Effekterna av tårgas lindras bäst genom att komma bort från gasen ut i friska luften, oftast räcker det med frisk luft för att effekten ska avta av sig självt. Tårgas irriterar ögonen kraftigt och orsakar sveda och kraftigt tårflöde men det går att se om man klarar av att hålla ögonen öppna.

Riskgrupper

Pepparspray och tårgas räknas som kemiska stridsmedel enligt internationell lag och får inte användas i krig men däremot vid inre oroligheter. Riskerna med dessa kemiska stridsvapen är inte särskilt utredda och i USA har en rad dödsfall relaterat till pepparspray inträffat sedan pepparsprayen infördes 1991 (LA times och the American Civil Liberties Union - ACLU) 1994 hade 21 dödsfall inträffat medans personerna satt i arrest. (International Association of Chiefs of Police.) Polisen hävdar att det inte var pepparsprayens fel utan att det var drogpåverkan eller bakomliggande sjukdom som var dödsorsaken.

Alternativ till pepparspray i Sverige

På Bodyguard.nu kan man köpa självförsvarsspray som fungerar som pepparspray. Istället för pepparextrakt så används bland annat isopropylalkohol och är därför licensfri och godkänd i Sverige. Dessa sprayer har tagits fram med hjälp av statens kriminaltekniska laboratorium. Mer information hittar du här: Pepparspray

Närliggande gaser och deras innehåll

	Tårgaser 
	CA Brombenzylcyanid
	CS o-Klorobenzidenmalononitril (o-Klorobenzalmalononitril)
	CN Fenylacylklorid (w-kloracetofenon)
	CR Dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefin
	
	Nervgaser 
	Sarin (GB) O-isopropylmetylfosfonofluoridat
	Soman (GD) O-pinakolymetylfosfonofluoridat
	Tabun (GA) O-etyl, n-propyl, N,N-dimetylfosforamidocyanat
	VX O-etyl S-2-diisopropylaminoetylmetylfosfontiolat
	
	Svavelsenapsgaser 
	2-kloretylklormetylsulfid
	Bis(2-kloretyl) sulfid
	Bis(2-kloretyltio) metan
	1,2-bis (2-kloretyltio) etan
	1,3-bis (2-kloretyltio) -n-propan
	1,4-bis (2-kloretyltio) -n-butan
	1,5-bis (2-kloretyltio) -n-pentan
	Bis (2-kloretyltiometyl) eter
	Bis (2-kloretyltioetyl) eter
	
	Kvävesenapsgaser 
	HN1 Bis (2-kloretyl) etylamin
	HN2 Bis (2-kloretyl) metylamin
	HN3 Bis (2-kloretyl) amin
	
	Lewisiter 
	2-klorvinyldiklorarsin
	Tris (2-klorvinyl) arsin
	Bis (2-klorvinyl) klorarsin
	
	Hallucinogener, Sömngaser m.m 
	BZ 3-kvinuklindinylbenzilat
	
	Avlövningsmedel 
	LNF Butyl 2-klor-4-fluorfenoxiacetat
	Agent Orange 2,4,5-triklorfenoxiättiksyra blandad med 2,4-diklorfenoxiättiksyra
	
	Övriga kemiska stridsmedel 
	Cyanogenklorid 
	Vätecyanid 
	Klor 
	Fosgen Karbonylklorid
	Difosgen Triklormetyl-kloformat
	Etylbromacetat 
	Xylylbromid 
	Benzylbromid 
	Bromaceton 
	Cyanogenbromid 
	Brommetyletylketon 
	Kloraceton 
	Etyjodacetat 
	Jodaceton 
	Klorpikrin